Όροι χρήσης

Το ladyk.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης, διαφήμισης και πώλησης από απόσταση των προϊόντων του μέσω του διαδικτύου, της εταιρίας ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094295504 που εδρεύει στην πόλη της Καβάλας, στην οδό Τενέδου 114, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2510231839.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε προς όφελός σας και οικονομική σας προστασία να διαβάσετε προσεχτικά και να συμβουλευθείτε τους κάτωθι γενικούς ή και τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για την εν γένει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ladyk.gr.

Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα μας ladyk.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς με ελευθέρα τη βούλησή σας απαλλαγμένη από τυχόν ελαττώματα που θα καθιστούσαν άκυρη τυχόν τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας ladyk.gr αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό, εκβιαστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάποιου άλλου, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπορικές εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος των εργασιακών σχέσεων), που παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλη ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, προσωρινά ή οριστικά, μερικώς ή ολικώς, που παραβαίνει την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, που δύναται να παρενοχλήσει και βλάψει είτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο καταναλωτής-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει, για τα έξοδα τηλεφώνων του και των μεταφορικών για την προς αυτόν ή σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν παράδοση των αγαθών, για την εν γένει επικοινωνία του με την πωλήτρια εταιρεία «ladyk».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ladyk.gr συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, είναι πνευματική ιδιοκτησία του φορέα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύονται αστικά και ποινικά από την ελληνική και διεθνή έννομη τάξη. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του διαρκώς ανανεωμένου υλικού της ιστοσελίδας μας ολικώς και μερικώς, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εμπορική δραστηριότητα του ladyk.gr δηλώνεται προς τους καταναλωτές ότι είναι νόμιμα καταχωρημένη στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με κύρια ΚΑΔ 47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε μεταξύ μας τυχόν αναφυόμενη διαφορά από την αγοραπωλησία δύναται να επιλύεται πρώτα από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας του καταναλωτή».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ladyk.gr κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, τον Ν. 2819/2000 (αρθ. 8) αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ladyk.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το ladyk.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών καθώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη συντελεστεί επί των παρόντων όρων.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. που ισχύει. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο φυσικό μας κατάστημα, ενώ το ladyk.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το ladyk.gr σας παρέχει τη δυνατότητα να επιστρέψετε κάποιο προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του. Για επιστροφές από Ελλάδα, η πρώτη μεταφορά από εσάς προς εμάς είναι δωρεάν και γίνεται με την SPEEDEX, αν επιθυμείτε η αποστολή του δέματος να γίνει σε εμάς με άλλη Courier εκτός της SPEEDEX η χρέωση της επιστροφής επιβαρύνει εσάς. Επιπλέον, η κάθε νέα αποστολή επιβαρύνεται με 3€ μεταφορικά για Ελλάδα και 1,50€ το κόστος της αντικαταβολής. Οι επόμενες επιστροφές από εσάς προς τα εμάς είναι με επιβάρυνση 3€ τα μεταφορικά τα οποία εξοφλούνται στην παραλαβή της αλλαγής σας μαζί με τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής της νέας αποστολής του δέματος σας.

Για επιστροφές από Κύπρο η αποστολή γίνεται με fully tracked courier της επιλογής σας και με δική σας χρέωση μεταφορικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια) και barcode. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως να είναι αχρησιμοποίειτα, αλέκιαστα, να μην έχουν πλυθεί και να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες.

Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες του ladyk.gr υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο και προϊόντα που είναι φορεμένα θεωρούνται χρησιμοποιημένα και δεν μπορούν να αλλαχτούν.

Επίσης, δεν μπορούν να αλλαχτούν προϊόντα που έχουν γίνει ειδική παραγγελία ή έχουν εξατομικευτεί. Το ίδιο ισχύει και για τα βραδινά φορέματα.

Σε περίπτωση που τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αλλαγής τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αλλαγής και τα προϊόντα επιστρέφονται πίσω στον πελάτη με δικά του έξοδα.

Τέλος, τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά αλλάζουν μόνο με προϊόντα της ενότητας «Προσφορές».

Αλλαγή προϊόντος

Μας στέλνετε το προϊόν με το καρτελάκι του, την απόδειξη αγοράς του στην ίδια ή παρόμοια συσκευασία, κλεισμένο μόνο με ταινία συσκευασίας*, καθώς και το Return Form συμπληρωμένο σε ένα δέμα με SPEEDEX με χρέωση παραλήπτη (ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΑΕ) στην διευθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, Καβάλα, τ.κ 65 302

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2510231839 και θα σας βοηθήσουν ώστε να βρείτε αυτό που θέλετε στο ιδανικό μέγεθος για εσάς!

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε τυχόν διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης από απόσταση, άπαντες εμείς οι συμβαλλόμενοι από τούδε ρητά συμφωνούμε και αποδεχόμαστε, σύμφωνα με άρθρα 42 και 43 ΚΠΟΛΔ, ότι αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της πόλης της Καβάλας.